Tiden far i träden – ett requiem

The Rilke Ensemble & Musica VitaeTiden far i träden
Footprint Records FRCD 025
2006
Recorded in Hemmesjö church, Växjö, by Per Sjösten
För oss nordbor tar naturen ibland över religionens roll när vi funderar över de djupaste existentiella frågorna. Så resonerade tonsättaren Anders Hultqvist när han fann att några av Olle Adolphsons visor och dikter från samlingen ”Folia” naturligt lät sig infogas i den traditionella dödsmässan. Det blev rekviet ”Tiden far i träden”, med texter kring förgängelse och minne, ofta mot en naturlyrisk fond.
I sviten ”Ge mig den kärlek som krävs” bearbetar Hultqvist några av Olle Adolphsons visor med människans väg till kärlek och livsinsikt som tema.
RilkeEnsemblen framför rekviet tillsammans med kammarorkestern Musica Vitae. I den kompletterande sviten ”Ge mig den kärlek som krävs” tillkommer Claes Janson som solist och Kristina Adolphson som recitatör.
”Rilkeensemblen och Musica Vitae uppvisar ett högklassigt musicerande.” (Per-Erik Brolinson, Nutida Musik)
For natives of the Nordic regions, nature sometimes shoulders the role of religion when we ponder on deep existential issues.
Composer Anders Hultqvist found that some of the Swedish singer-songwriter Olle Adolphson’s songs and poems in the collection Folia, in a natural way could be inserted into the traditional mass for the dead. In this requiem – “Time passes in the trees” – Hultqvist has consequently joined songs such as År (Years), Ge mig en dag (Give me a day), and Rim i juli (Poem in July) with old Gregorian melodies and self-penned material. The lyrics deal with the passing of time, mortality and remembrance, often with nature as a backdrop.
The piece is performed with the chamber orchestra Musica Vitae from Växjö. Reciter is actress Kristina Adolphson.
In the suite “Ge mig den kärlek som krävs” (Give me the love) Anders Hultqvist has arranged six Olle Adolphson songs that centre around man’s journey to love and maturity: Ro hemåt (Rowing homewards), Nu har jag fått den jag vill ha (Now I have my own true love), Marsch på Skeppsbron (A bridge walking tune), Blåst (Wind), Nu kommer kvällen (Dusk is falling) and Aria.
This suite is performed by the well-known vocalist Claes Janson, backed by the Rilke Ensemble and Musica Vitae.
”The Rilke Ensemble and Musica Vitae display top-class musicianship.”.Per-Erik Brolinson, Nutida Musik
Innehåll / Contents:
Tiden far i träden – ett requiem
Introitus / Requiem
Kyrie eleison / Allt gör jag till bilder
Dies irae / År
Sanctus / Ge mig en dag
Agnus Dei
Att vänta
Lux aeterna
Libera me / Så går vi bort
Det här är stunden
Rim i juli
In paradisum
 
Ge mig den kärlek som krävs
Ro hemåt
Nu har jag fått den jag vill ha
Marsch på Skeppsbron
Nu kommer kvällen
Aria