The Rilke ensemble sings Arne Mellnäs

FRCD-010-MellnasFootprint Records FRCD 010
2005
Recorded in Vasakyrkan, Göteborg, by Per Sjösten
Ett porträtt av den mångsidiga tonsättaren Arne Mellnäs.
”Arne Mellnäs körmusik är från första stund en spegling av den omgivande musikvärlden; han var snabb att ta upp de nya idéerna och stöpa om dem till sitt eget personliga språk. Den här CD:n var planerad som en present till Arne på hans 70-årsdag, en dag som han dessvärre aldrig fick uppleva. Hans bortgång är en stor förlust för mig och hela körvärlden. Men en tröst är att hans musik kommer att sjungas och spelas av nya generationer. Den kommer att leva sitt eget liv i en framtid som ingen vet något om. Ingen enda ton har han satt förgäves.
Jag skattar mig lycklig som fått leva med hans rena, ärliga musik, som för mig varit ett föredöme i sin klarhet och osentimentala värme.” Gunnar Eriksson
Som solist medverkar mezzosopranen Mia Edvardson och på cello hörs Christian Berg.
”Det är en händelserik, omväxlande och humoristisk lyssnarupplevelse som bjuds, med mycket finess i det till synes enkla.” Ulf Gustavsson, Upsala Nya Tidning
”Otroligt läckert!” Anna Lundström, Nerikes Allehanda
”Örat spetsas, munnen skrattar, blicken blir nostalgisk, sinnena väcks. Från första anslaget fångas jag direkt av Rilkeensemblens intelligenta inlyssning av Arne Mellnäs körpoesi … Mia Edvardson, sopransolisten, är helt häpnadsväckande färgstark i sin gestaltning och förmåga att hitta variation i tonfallen.” Sofia Nyblom, Sveriges Radio
 
A portrait of the versatile composer Arne Mellnäs.
”From the very beginning, Arne Mellnäs’ choral music was a reflection of his surroundings; he quickly adopted new ideas and fashioned them in his own personal language.
This CD was meant to be a gift to Arne on his 70th birthday, a day he unfortunately did not live to see. His passing is a great loss, to me personally and to the world of choral singing. But it is a consolation that his music will be sung and played by new generations. It will possess a life of its own in a future no one can foresee. Not a single note was in vain.
I feel blessed to have lived with his pure, honest music. To me, it is a shining example of clarity and unsentimental warmth.” Gunnar Eriksson
 Mezzo soprano soloist is Mia Edvardson and Christian Berg plays the cello.
”An eventful listening experience with lots of humour and variety, showcasing the skilful management of deceptively simple means.” Ulf Gustavsson, Upsala Nya Tidning
”Incredibly delightful!” Anna Lundström, Nerikes Allehanda
Innehåll / Contents:
TRE KÖRSATSER TILL DIKTER AV TAGE DANIELSSON
1. Fritidsproblem
2. Livet är kort
3. Hungrig vår
SWEET SPRING
4. Spring
5. Elegiac Sonnet
6. O the sun
10 ORDSPRÅK / 10 Proverbs
7. Såsom spegelbilden
8. Bättre är
9. En kyss
10. En klok man
11. Milda ord
12. Såsom en gyllene ring
13. Nordanvind
14. En dåraktig son
15. Den late
16. Såsom glöd
17. Omnia tempus habent
18. Quis est homo qui non fleret
19. Laude
20. Skymning