Kontakt

Ordförande/Åsa Hagerfors
info@rilkeensemblen.se

Dirigent/conductor Gunnar Eriksson
gu.e@telia.com

Kassör/treasurer Helena Sjöstrand Svenn
helenasjostrand@svenn.nu