RilkeEnsemblen

”Gunnar Erikssons alldeles eget förhållningssätt till körmusik som konstform – ett privat korståg mot oinspirerad och slentrianmässig körsång.” (Jerker Sjöqvist, Kyrkomusikernas Tidning)