RilkeEnsemblen

”Stilla inom tidens gränser” – konsertserie med RilkeEnsemblen hösten 2019
4 augusti Forshälla kyrka kl. 19.00
12 oktober Heliga Trefaldighets kyrka, Kristianstad kl. 15.00
26 oktober Domkyrkan, Göteborg kl. 12.00
26 oktober Sankta Helena kyrka, Skövde 17.00
17 november Öckerö kyrka kl. 15.00

Vi kommer att spela in konserten för utgivning på CD.

Här kommer Gunnars egna ord om det konsertprojekt som vi just nu arbetar med:

Stilla inom tidens gränser
En  konsert som kretsar kring det elementärt mänskliga – det som förenar oss.
Ensamhet – gemenskap. Det självklara – det obegripliga. Förtvivlan – hopp.
Det fullbordade – det oavslutade. Det banala – det sublima. Makt – maktlöshet.

Rubriken är ett citat ur psalmen ”Vänligt över jorden glänser” (Sv. Psalmboken nr. 34). Kompositioner och arrangemang av Gunnar Eriksson som i sex decennier hämtat musikalisk inspiration från bibeltexter, psalmdiktare och poeter som Anders Frostenson, Gunnar Ekelöf, Tomas Tranströmer, Ingrid Arvidsson och Katarina Frostenson.

En mosaik av enkla visor och mera komplex musik ofta född ur det mångåriga umgänget med dansken Per Nörgårds tankevärld.

Kanske också en underökning av gränserna mellan improvisation och komposition.

Medverkande musiker vid olika tillfällen:
Johannes Landgren, orgel
Mats Eriksson, gitarr
Daniel Berg, marimba
Fredrik Duvling, vibrafon