Rilke Ensemble sings Per Nørgård

Swedish Society SCD 1090norgard_med
1996
Recorded in Lundby new church and Artisten, Göteborg, 1986-1996 by Per Sjösten
SLUTSÅLD / NOT AVAILABLE
Denna CD är helt ägnad åt Per Nørgårds musik. Ensemblens ledare Gunnar Eriksson känner Per Nørgård och hans musik mycket väl; under årens lopp har Nørgård skrivit musik direkt för ensemblen och även andra stycken har uruppförts av Rilkeensemblen.
I några av sångerna åtföljs kören av en slagverksensemble under ledning av Einar Nielsen. Slagverkarna gör också ett eget nummer och Helioskvartetten spelar 3 miniatyrer för stråkkvartett. Recitation: Inger Heyman
This CD is dedicated entirely to the music of Per Nørgård. Our musical director, Gunnar Eriksson knows Nørgård and his music well. Over the years, Nørgård has composed music directly for the Rilke Ensemble and other works of his have been performed for the first time by the ensemble.
A percussion ensemble led by Einar Nielsen accompanies us on a few tracks. They also perform a piece on their own and Helioskvartetten is featured in Three Miniatures for String Quartet. Recitation: Inger Heyman
 
Innehåll / Contents:
Rummet (J.G. Brandt)
Solen är rund (I. Christensen)
Mitt löv, mitt lilla träd (J.V. Jensen)
Grön sång (E. Knudsen)
Freedom (Two together) (W. Whitman)
Strandvalmue (T. Larsen)
Miniatyr, stråkkvartett/string quartet
En gång skall du vara en av dem (P. Lagerkvist)
Tre systrar (S. von Schoultz)
Flos ut rosa floruit (anon.)
Zig zag, slagverk/percussion
Wiigenlied (A. Wölfli)
Halleluja – vår Gud är förryckt (A. Wölfli)
Abendlied (A. Wölfli)
Maya dansar (O. Sarvig)
Drömsånger (F. Methling)
Det är så stilla på vår jord (O. Sarvig)