A Composer Portrait 1. Petr Eben

Opus 3 CD 9102eben-2_med
1991
Recorded in Lundby church by Bo Hansson
SLUTSÅLD / NOT AVAILABLE
På den första av tre CD-skivor som ingick i organisten Johannes Landgrens doktorsavhandling om den tjeckiske tonsättaren Petr Eben och hans musik medverkar Rilkeensemblen på 4 spår. Fantastisk körmusik inspelad på berömda Opus 3 med endast 1 stereomikrofon och rullbandspelare i Lundby Nya Kyrka 1991 precis innan den brann ner.
 
On the first of three CD:s that were part of organist Johannes Landgren’s PhD thesis about the Czech composer Petr Eben and his music, the Rilke Ensemble was featured on four tracks. Fantastic choral music recorded by the famous Opus 3 using a single stereo microphone and a reel-to-reel tape recorder at Lundby Nya Kyrka in 1991, right before it burned to the ground.
 
 
Innehåll / Contents:
Desire of ancient things (On an air of Rameau, By the pool, A tune)
Cantico delle creature