Susanne Ence

Sopran, sångpedagog på Hvitfeldtskas musikgymnasium.