Kommande konserter med RilkeEnsemblen

Vi kommer under 2022 att samarbeta med tonsättare Katarina Leyman  för ett uruppförande av  hennes verk ”Tapeshavet”, en komposition för vokalensemble (RilkeEnsemblen) och vibrafon. Musiken bygger på poeten Gunnar D. Hanssons texter i TAPESHAVET. Uruppförande hösten 2022.